סט ש"ס שפה ברורה גדול 30 כרכים

הגמרא המבוארת – תלמוד בבלי עוז והדר 'שפה ברורה' מכילה עמוד ביאור מול עמוד גמרא,
כאשר לשון הגמרא משולב בביאור בהיר וצח, ומתפרש בשפה ברורה ונעימה, בקיצור ובתימצות, כאשר לרוב העמודים יש רק עמוד ביאור בודד.
בסוף הגמרא נדפס מדור 'עיוני הפשט' המכיל הערות קולעות לנושאים מהותיים ולקושיות מתעוררות ללומד במהלך הלימוד וניתנים בו הסברים בלשון קצרה ובהירה.
ובנוסף לכל מסכת נערכה הקדמה הנותנת רקע חשוב ללומד. ובסופי הכרכים נוסף המדור הנכבד 'שינון התלמוד' – סיכום ברור וקצר בשפה נוחה ומתומצתת
גודל ספר 31×22.5 ס"מ

3,000.00

1 במלאי